Nieuws

Omgevingsvisie ‘Hengeloos Buiten’ ter inzage!

De omgevingsvisie ‘Hengeloos Buiten’ is door het college vastgesteld en ligt tot eind juni ter inzage. Aan het opstellen van de visie is een intensief proces voorafgegaan waarin we samen met bewoners, ondernemers, ambtelijke organisatie, (keten)partners, college en de raad tot evenwichtige voorstellen zijn gekomen. Dit is de eerste keer dat een integrale visie is opgesteld specifiek gericht op het Hengelose buitengebied. Dit bood de kans om de meerwaarde van het buitengebied voor de hele gemeente effectiever te beschermen, te benutten en te ontwikkelen. Met de titel Hengeloos Buiten geeft de gemeente aan het buitengebied belangrijk te vinden! Niet alleen als aantrekkelijk woon- en leefgebied maar ook als recreatie- en ontspanningsgebied voor de stad. 

 

Bijzonder in dit traject was dat beleidsmedewerkers een actieve rol hadden bij het opstellen van beeld en tekst. Hierdoor hebben ze nadrukkelijk kennis kunnen maken met de nieuwe werkwijze en verbeterdoelen van de Omgevingswet. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan de uitvoeringsagenda die onder andere bestaat uit een aantal themagerichte en gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s. Het programma is een nieuw beleidsinstrument onder de Omgevingswet waarmee de visie een gerichte uitwerking kan krijgen. Zo zal de visie worden uitgewerkt in de programma’s Aangename lokale wegen, Grootschalige opwek energie en Actieve landschapsinrichting. Daarnaast hebben we zelfs een intergemeentelijk programma benoemd! In het programma Groene Oase Twekkelo gaan Hengelo en Enschede samenwerken om de gebiedsdoelen voor het buurtschap Twekkelo (dat in beide gemeenten ligt) uit te werken tot een samenhangend pakket aan maatregelen. 

 

De visie Hengeloos Buiten en achtergrondinformatie is hier te vinden. En hier een filmpje over de omgevingsvisie.

| Categoriën: Omgevingsvisie, Landschap, Visie, Interactieve planvorming, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (814) |

Geef commentaar

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden