Nieuws

Kwaliteiten voor de toekomst van Soest en Soesterberg  

 

Door de komst van de Omgevingswet is ook de gemeente Soest aan de slag met de omgevingsvisie. Een visie voor de fysieke leefomgeving over uiteenlopende thema’s zoals klimaatadaptatie, mobiliteit, recreatie en energieopwekking. Samen met de gemeente richten wij dit op een participatieve manier in, samen met bewoners, ondernemers, gemeente en andere professionals.


Vorige week zijn we weer een stukje dichter bij de uiteindelijke visie gekomen. Het document ‘Soest en Soesterberg, kwaliteiten voor de toekomst’ is vastgesteld door de gemeenteraad.


Het document ‘Soest en Soesterberg, kwaliteiten voor de toekomst’ is een tussenstap om van de conclusies uit het voorgaande participatietraject naar de visie toe te werken. In de workshops en internetdiscussies hebben inwoners van Soest en Soesterberg laten horen wat zij belangrijk vinden, wat hun zorgen zijn en hoe zij de toekomst van de gemeente zien. Aan de hand van de inbreng van de inwoners zijn de belangrijkste thema’s bepaald voor de visie en de kwaliteiten en dilemma’s die daarbij spelen. Veel van de kwaliteiten waren al bekend en zijn bevestigd, maar daarnaast geeft het ook inzicht in welke nieuwe stappen de gemeente kan maken. 


Nu de gemeenteraad de kwaliteiten heeft vastgesteld, dient het document als basis voor het uitwerken van de visie. Het denken vanuit de kwaliteiten zorgt voor prioriteiten en scherpte in de discussies die spelen.


De uitkomsten uit deze eerste fase, geven niet direct oplossingen voor de dilemma’s die spelen, doordat de meningen verschillen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de dillema’s die spelen op gebied van de woningbouwopgave. Waar moeten de nieuwe woningen komen? Hoe zorgen we dat ook jonge Soester(berger)s een huis kunnen vinden in het dorp? Hoe kunnen we de gewaardeerde dorpse en groene leefomgeving behouden ondanks dat er meer woningen moeten komen? 


Dit zijn vragen waar we ons de komende tijd mee bezig houden bij de uitwerking van de visie. Voor meer informatie over de omgevingsvisie Soest en Soesterberg kijk op www.omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl

 

| Categoriën: Omgevingsvisie | Tags: | Aantal keer gezien: (659) |

Nieuwsbrief

Naam

Categoriën

Trefwoorden