Nieuws

Herinrichting openbare ruimte Centrum Haps

Dwars door Haps liep tot 2017 een drukke provinciale weg. Nu er een rondweg is aangelegd kan de gehele Kerkstraat met aanliggende pleinen worden heringericht. LOS startte in 2017 met een intensief proces samen met een klankbordgroep gevormd vanuit leden van de dorpsraad aangevuld met enkele bewoners aan een herinrichtingsplan.

Om een eigen sfeer te introduceren in het hart, groen te kunnen toevoegen, de belangrijkste pleinen met elkaar te verbinden én de automobilist te laten merken dat deze rustig moet rijden in het hart, introduceerden wij het concept van de “hapse stappen”.  Dit idee is in het dorp snel geland.  Begin 2018 hebben we het concept vertaald naar een eerste voorontwerp tekening voor de gehele openbare ruimte. 

Vanwege een specifieke discussie rondom geluid en trillingen heeft het planproces even stilgelegen. Eind 2018 is het weer opgepakt en zijn we weer volop in gesprek met de klankbordgroep en werken toe naar een volgende bewoneravond in het voorjaar van 2019.

Ook in Haps zetten we internet in als aanvulling op werkbijeenkomsten om bewoners te betrekken.

projectwebsite.

| Categoriën: Centrumplan, Inrichting, Ontwerp, Interactieve planvorming | Tags: | Aantal keer gezien: (925) |

Gerelateerd

Geen enkel artikel

Geef commentaar

Categoriën

Trefwoorden