Nieuws

Met 150 Almkerkers naar één gedragen dorpsvisie

Donderdagavond 28 februari organiseerden we de tweede dorpsavond over de Dorpsvisie Almkerk. Met meer dan 150 personen was de opkomst weer overweldigend, dit haalde zelfs het nieuws! Na een toelichtende presentatie werkten we aan de hand van discussiemodellen in acht groepen aan de ontwikkeling van een visie. De uitdaging was om aan het eind van de avond tot één gedragen concept-visiekaart te komen. En dat is gelukt! De concept-visie gaan we nu uitwerken tot een beeldend visieboekje dat we samen met de dorpsraad zullen aanbieden aan de gemeente Altena.  

De dorpsvisie Almkerk is een initiatief van de dorpsraad en benoemd tot pilot in het kader van de Omgevingsvisie Altena. De gemeente hecht veel waarde aan de betrokkenheid van inwoners en wilde daar best ver in gaan door bewoners zelf de gebiedsgerichte uitwerking voor hun dorp te laten maken. De vraag was hoe je bewoners hier zo optimaal mogelijk bij kunt ondersteunen zodat het echt hun visie wordt maar ook dat de dorpsvisie aansluit bij de beleidsdoelen van de omgevingsvisie.  

We zijn het proces gestart met een fietsexcursie onder leiding van de dorpsraad. We bezochten relevante locaties en hadden diverse (geplande en ongeplande) gesprekken met bewoners en ondernemers. Dit gaf veel waardevolle informatie waarmee we tot een scherpe analyse konden komen. Daarna organiseerden we twee dorpsavonden waar elk keer ruim 150 personen bij aanwezig waren. Tijdens de eerste avond bepaalden we de vraagstukken aan de hand van vier thema’s. Tijdens de tweede dorpsavond bespraken we de opbrengst van de eerste avond, de uitgangspunten die daaruit naar voren zijn gekomen en de vertaling ervan naar een aantal ontwikkelingsmodellen. Met deze modellen als inspiratie werkte elke groep aan een visiekaart, die we aan het eind van de avond plenair samenvoegden tot één ontwikkelingsrichting. 

Met deze aanpak is het gelukt om grote betrokkenheid te creëren en in korte tijd tot een gedragen concept-dorpsvisie te komen die aansluit bij de omgevingsvisie en bij de wensen en ideeën van bewoners. Voor zowel de dorpsraad als de gemeente en ons als extern bureau heeft het proces veel waardevolle lessen opgeleverd over hoe je bewoners zelf een dorpsvisie kunt laten opstellen. Dit zal steeds vaker gaan gebeuren, mede ook door de invoering van de omgevingswet, waarin participatie een belangrijke plek heeft. 

Meer informatie over de dorpsvisie Almkerk vindt u hier.

 

| Categoriën: Omgevingsvisie, Visie, Interactieve planvorming, Burgerkracht | Tags: | Aantal keer gezien: (968) |

Gerelateerd

Geen enkel artikel

Geef commentaar

Categoriën

Trefwoorden