Nieuws

Een nieuw centrum voor Brummen!

[UPDATE] Inmiddels zijn de dorpsgesprekken in volle gang. Klik hier om direct naar de projectsite te gaan voor meer informatie of ga naar centrumbrummen.losstadomland.nl

Binnenkort gaan we aan de slag met de herontwikkeling van het Marktplein en de Ambachtstraat in Brummen. Een leuke uitdaging! LOS heeft in 2011 meegewerkt aan de structuurvisie en hierin is geconstateerd dat het centrum wel een impuls kan gebruiken. Ook vanuit de samenleving is behoefte aan een nieuwe inrichting van het hart van het centrum. Omdat we al eerder betrokken zijn geweest in het traject voor de structuurvisie vinden we het extra leuk om ook aan deze opgaven te mogen werken.

Ons motto is ‘we stappen er midden in’, ook dit project doen we daarom niet alleen! We gaan het samendoen met ondernemers en bewoners. Offline en online participatie staat (eigenlijk altijd) centraal in ons proces bij het betrekken van de samenleving. We maken een interactieve website en die gebruiken we als aanvulling op de dorpsavonden. Het voordeel hiervan is dat meer mensen meedenken, het proces activeert de samenleving en er is meer tijd voor discussie op momenten wanneer bewoners zelf kiezen. Afwegingen worden transparanter en hierdoor wordt de deskundigheid (van ons!) voortdurend getoetst, worden de eisen hoger en wordt er om meer uitleg gevraagd.

Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden, het Marktplein en de Ambachtstraat. Deze zijn verschillend, maar hangen onderling sterk samen. Op het plein komt alles bijeen en het is als het ware de huiskamer van Brummen. Het is de bedoeling om het Marktplein een levendige en groene verblijfsplek te maken met multifunctioneel gebruik. Naar aanleiding van de structuurvisie zijn hiervoor de eerste stappen al gezet, zoals het verplaatsen van de weekmarkt naar het plein. Een ander thema dat speelt is het geschikter maken van de plek voor de fietser, maar tegelijkertijd moet het plein wel bereikbaar blijven voor de auto (bijvoorbeeld voor het winkelend publiek).

De Ambachtstraat wordt gezien als belangrijke winkelstraat. Opvallend is dat het winkelaanbod aan één zijde van de straat zit en dat de andere zijde een woonfunctie heeft. Deze indeling zien wij als kans om het ontwerp specifiek te maken voor deze plek, waarbij we de voetganger meer ruimte te geven.

Voor beide deelgebieden gaan we inwoners, ondernemers en andere stakeholders vragen actief input te leveren. Zij zijn tenslotte ervaringsdeskundigen en gebruikers van de ruimte! Maar voor nu gaan we aan de slag met het maken van scenario’s! 

| Categoriën: Centrumplan, Inrichting, Interactieve planvorming | Tags: | Aantal keer gezien: (1815) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden