Nieuws

Meedenken over het buitengebied van Wageningen

Meedenken over het buitengebied van Wageningen

Grote betrokkenheid onder bewoners van Wageningen tijdens de gebiedsconferentie van 11 december, waar zo’n 160 Wageningers aanwezig waren, waaronder een aandeel studenten. In 23 workshops met variërende thema’s heeft iedereen uitvoerig meegedacht over het buitengebied van Wageningen. Een goede stap in het participatieproces naar de realisatie van de landschapsvisie voor het buitengebied!

Tijdens deze bewonersbijeenkomst waren er vier rondes van elk 30 minuten om mee te denken over verschillende thema’s, zoals ‘recreatie nu en in de toekomst’, ‘hoe kun je lokale voedselkringlopen binnen Wageningen verdubbelen?’, ‘wat kan natuurinclusieve landbouw betekenen?’, ‘kansen en bedreigingen voor wind- en zonne-energie’, ‘wat gebeurt er als je alle kleinere wegen voor doorgaand verkeer eruit haalt?’, ‘bepalen van de kernkwaliteiten’, ‘ontwerp een gezonde omgeving’, ‘de bodem als basis’, ‘op zoek naar een indicator voor biodiversiteit’ en ‘hoe vergroot je het Wagenings natuurnetwerk met Tiny Houses?’.
Een aantal van de thema’s zien we ook terugkomen bij veel andere gemeenten, maar thema’s als ‘de bodem als basis’ en een specialistenworkshop over het bedenken van indicatoren voor biodiversiteit zijn opvallend en gebiedsspecifiek.

Als intermezzo was er spreker Adriaan Geuze. Hij gaf zijn kijk op de kwaliteiten van Wageningen maar legde ook enkele thema’s voor waar, wat hem betreft, over gediscussieerd moet worden in het Wageningse. Hij zorgde voor enthousiasme in de zaal en de discussies kwamen mede hierdoor goed op gang.

De resultaten van de avond vormen een basis voor de volgende stap in het proces, de internetconsultatie. Deze start vanaf vrijdag 20 december op de website. De internetconsultatie bevat een terugkoppeling van de gebiedsconferentie, maar er worden ook nieuwe (meer verdiepende) vragen gesteld.

Omroep Gelderland schreef nog een leuk artikel over de gebiedsconferentie.

| Categoriën: Omgevingsvisie, Landschap, Interactieve planvorming, Burgerkracht, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (1301) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden