LOS stadomland Projecten

Conceptontwikkeling, Plan Maasdal

De hoogwaterproblematiek staat prominent op de agenda. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan dijkversterking en rivierverruiming. De dorpen aan de Maas...

Stedebouwkundigplan Groote Hoeven, Someren

Als mogelijk laatste grote(re) uitbreiding in Someren moet de nieuwe wijk De Groote Hoeven echt ‘goed’ zijn. Een wijk van hoge kwaliteit, maar wel echt Somers...

Gebiedsvisie De Ruiter

Het lint de Ruiter ligt in het buitengebied van Someren op enige afstand van het nieuwe woongebied de Groote Hoeven. In kernrandzones zoals de Ruiter is vaak veel dynamiek omdat...

Geldermalsen omgevingsvisie

In Geldermalsen werken we samen met de gemeente om in co-productie met de ambtelijke organisatie een omgevingsvisie te maken...

Structuurvisie Velp

Voor de gemeente Rheden maken we een structuurvisie voor Velp volgens de systematiek van de omgevingsvisie die we in de afgelopen tijd ontwikkeld hebben...

Omgevingsvisies Leusden

Voor de gemeente Leusden maken we twee omgevingsvisies. Een voor het landelijk gebied en een voor het stedelijk gebied. De gemeente heeft het programma ‘de samenleving voorop’ (zie ook het Democratic Challenge-programma)...

Structuurvisie Utrechtse Heuvelrug, ”Groen dus Vitaal”

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een gemeente van ongeveer 50.000 inwoners in een bijzonder gebied, en ontstaan uit een fusie van 5 heuvelruggemeentes. Deze structuurvisie heeft tot doel...

Masterplan en stedenbouwkundige plannen Elzenbos

Als vervolg op een locatieonderzoek kreeg LOS de vraag om voor de kern Brummen een stedenbouwkundig plan te maken voor de nieuwe uitbreidingslocatie ‘Elzenbos’...

Wijkontwikkelingsplannen Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos Sint Oedenrode

De wijken Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos zijn aangename jaren ’70 en ’80 wijken in Sint Oedenrode. De veranderende bevolking, nieuwe wensen voor het gebruik van de ruimte...

Gebiedsvisie Het Hoornerveen (gemeente Heerde)

Voor het Hoornerveen maakten we een gebiedsvisie. Het Hoornerveen is een landelijke overgangszone tussen dorp en Veluwe met veel woningen en verborgen sprengbeken...