Projecten

Archief per categorie: GebiedsvisieTerug
Ontwikkelvisie Hollestraat en omgeving, Someren

Ontwikkelvisie Hollestraat en omgeving, Someren

De Hollestraat ligt in de kernrandzone tussen de kern Someren en het buitengebied. In de kernrandzone van Someren is veel dynamiek omdat de agrarische betekenis, zo dicht bij de dorpskern, afneemt. Vanwege deze dynamiek is er behoefte aan een overkoepelende visie op het gebied. 
Lees meer
Plussenbeleid Buren

Plussenbeleid Buren

Het plussenbeleid maakt het mogelijk om in de nabije toekomst op basis van lokaal maatwerk extra ontwikkelingsruimte te geven aan ondernemers in het buitengebied en tegelijk de kwaliteit van de leefomgeving te versterken. Het plussenbeleid heeft als doel economische ontwikkeling te stimuleren en tegelijk de leefomgevingskwaliteit van het buitengebied te behouden en te versterken. Om deze ruimte te kunnen benutten voor een uitbreiding wordt van de ondernemer verwacht dat hij/zij in overleg met de...
Lees meer
Strategische visie regio Rivierenland

Strategische visie regio Rivierenland

In 2016 hebben de gemeenten in Regio Rivierenland een regionale ambitie opgesteld voor de periode 2016-2020. Dat zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Met de regionale ambitie hebben deze 10 gemeenten een gezamenlijke focus gelegd op drie economische speerpunten: agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme. 
Lees meer
Gebiedsvisie De Kuilen Mill en St. Hubert

Gebiedsvisie De Kuilen Mill en St. Hubert

Het gebied de Kuilen is na een jarenlange ontzanding afgewerkt als een recreatie en natuurgebied. De gemeente Mill wordt met enige regelmaat geconfronteerd met ontwikkelingsvragen van ondernemers of verzoeken voor evenementen in het gebied en tegelijk zijn er activiteiten, zoals motorcross en bedrijfsmatige activiteiten, die op gespannen voet staan met de gebiedskwaliteiten. Daarom bestond er behoefte aan een toekomstperspectief voor de doorontwikkeling van dit bijzondere gebied dat stevig genoe...
Lees meer
Gebiedsvisie spoorzone Vught

Gebiedsvisie spoorzone Vught

Voor Vught zijn we gevraagd een visie op de spoorzone te ontwikkelen. In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt een deel van het tracé ondertunneld Een complexe en boeiende opgaven waarbij creatief omgegaan moet worden met de beperkte ruimte. In feite hebben we de technische plannen van Prorail vertaald naar een ruimtelijk beeld waarbij we ons vooral richten op het herstellen van het weefsel van Vught. We zetten ons in voor het verbeteren van de woon- en ruimtelijke kwaliteit...
Lees meer
Gebiedsvisie De Ruiter

Gebiedsvisie De Ruiter

Het lint de Ruiter ligt in het buitengebied van Someren op enige afstand van het nieuwe woongebied de Groote Hoeven. In kernrandzones zoals de Ruiter is vaak veel dynamiek omdat...
Lees meer
Regionale gebiedsvisie Foodvalley

Regionale gebiedsvisie Foodvalley

Van de Regio Foodvalley kregen we de opdracht een regionale gebiedsvisie te schrijven. Het opzetten van de gebiedsvisie gebeurde via co-creatie tussen de acht gemeenten...
Lees meer
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]