Stagiair planologie
Afstudeerder gezocht !
Het centrum wordt gevormd door oude en nieuwe energie.

LOS werkt al jaren aan het verbeteren van verschillende centrumgebieden. De afgelopen 10 jaar hebben we aan zo’n 25 centrumplannen en -visies gemaakt. Het belang van onze centra, ongeacht de schaal van de kern, dorp of stad, is groot. Immers naast commercieel boodschappen- of winkelcentrum is het vooral de plek waar de samenleving fysiek bij elkaar komt. Het gaat steeds meer om cultuur, vermaak, beleving. Het centrum is veeleer een podium en laboratorium waar de samenleving zichtbaar maakt wat er leeft. 

Als ontwerpers zitten we steeds midden in dat debat. We zien tal van knoppen waar je aan kunt draaien om de “kern” beter en interessanter te maken. Uiteraard focussen wij als ontwerpers op het fysieke domein maar we weten heel goed dat het succes van een kern van veel meer afhankelijk is, zoals organisatie, regelgeving, marketing, huurprijzen etc.. 

We willen een onderzoek doen naar succesvolle interventies in centrumgebieden waarbij we het hele palet in beeld willen brengen. Daarvoor zoeken we een afstudeerder die dat samen met ons wil oppakken. Wij bieden je een dynamische plek op ons bureau en gedegen begeleiding bij je onderzoek. Wij vragen een ontwerper (bij voorkeur academisch) die over muurtjes van het fysieke domein wil kijken en communicatief sterk is. Onze onderzoeksmethodiek is een aanpak waarin je echt het veld in gaat en veel betrokkenen zult gaat interviewen. We willen direct na de zomer starten. We denken aan een student stedenbouw of planologie Heb jij hier zin in ? neem dan contact op met Jeanine Beekman.